Příjem pozemního DVB-T2 vysílání

Pozemní vysílání v novém standardu DVB-T2  klade mnohem vyšší nároky na kvalitu příjmu, než tomu bylo u sítí DVB-T, používaných do roku 2021. Je tedy mnohem citlivější na vhodnost použité antény v daném místě a její správné nasměrování, na použité komponenty v anténním systému a jejich montáž. Různé neodborné instalace antén a celého anténního systému, provedené bez potřebného měřícího vybavení apod., nemusí nyní fungovat spolehlivě a to i přes to, že při příjmu signálů DVB-T byl příjem v pořádku.

Jedním z důvodů je šíření signálů DVB-T2 v jednofrekvenční síti SFN. Zjednodušeně to znamená, že jednotlivé multiplexy se stejným obsahem jsou ze všech vysilačů šířeny na jednom kanále. Například MUX 21 České televize je v celé republice, až na malé výjimky, šířen na jednotném 26.kanále. Mnohem výrazněji se zde tedy projevuje jev zvaný ECHO nebo Pre-echo. ECHO (ozvěna) nastává v případě, kdy kromě přímého signálu dopadají na anténu také odrazy signálu od okolního terénu. Pre-echo je pak jev, typický právě pro jednofrekvenční síť, kdy na anténu dopadají signály ze dvou vysilačů SFN, ať už přímé signály nebo jejich odrazy a to s různým časovým zpožděním. Překročí-li pak hodnoty povolené úrovně, výsledkem je, že přijímač (TV nebo set-top-box) skáče z jednoho signálu na druhý a obraz začne zamrzat a kostičkovat.

Echo a pre-echo bývá hlavním důvodem, proč je například nutné anténu umístit na jiné místo, nebo ji jinak nasměrovat a nebo vyměnit stávající anténu za jiný typ, přesto že při příjmu DVB-T byl na tuto anténu příjem stabilní. Další příčinou možných problémů příjmu jsou různá rušení, například signály mobilního internetu CDMA a obzvláště pak LTE, které jsou šířeny na uvolněných frekvencích TV pásma. Zejména v případě, že pro distribuci signálů z antény je použit zesilovač, může být vlivem přebuzení a rozkmitání zesilovače tímto rušením příjem zcela znemožněn.

Jsou také známy mnohé případy, kdy některé modely zcela nového televizoru konkrétního výrobce a opatřené nálepkou „DVB-T2 ověřeno“ vykazují výpadky a nestabilní příjem na jednom konkrétním kanále, zatímco na ostatních kanálech fungují normálně. A to právě i přesto, že signály na vstupu TV jsou perfektní a zcela v normě. Nejčastěji se jedná práve o kanál 26. A toto lze opět odhalit pouze měřením profesionální měřící technikou.

Jak odstranit problémy při příjmu DVB-T2 ?

V amatérských podmínkách, bez profesionální měřící techniky a znalostí dané problematiky je prakticky nemožné, konkrétní příčinu špatného příjmu určit a odstranit.  Pokoušet se o opravu svépomocí tím, že například koupím někde v obchodě jinou anténu, jsou prakticky s jistotou vyhozené peníze. Jediným výsledkem takové snahy formou „pokus/omyl“ jsou zbytečné a mnohdy nemalé finanční výdaje, které žádný efekt nepřinesou.

Ke správné diagnostice a odstranění problémů s příjmem DVB-T2 jsou skutečně  nutné jak odborné znalosti a zkušenosti, tak vybavení profesionální měřící technikou. Bez měření nelze problém najít a opravit, neboť by se jednalo pouze o věštění z křišťálové koule. Problém je vždy nutné řešit komplexně, od měření signálů na anténě až po měření a odstranění různých zdrojů rušení a podobně.