Košický kraj

Mesto

Servis

Rozsah ponúkaných služieb

Košice – Poľov

Opravy TV, PC monitorů, VCR, DVD, audio, car-audio