Než navštívíme servis

Čeho se vyvarovat, aby se oprava zbytečně neprodražila

Nesvěřujte prosím svůj přístroj domácím kutilům amatérům! Opravovat přístroj po amatérském zásahu je vždy mnohonásobně dražší, především časově je taková oprava náročnější a čas se platí. Dnešní přístroje spotřební elektroniky jsou složité a vzhledem k použitým technologiím velmi citlivé, neodborný zásah bez potřebných znalostí a technického vybavení může přístroj ještě více poškodit nebo zcela zničit. Stačí i pouhá neopatrná manipulace s pistolovou pájkou jejíž použítí je v blízkosti současných obvodů nepřípustné a přístroj bude s ohledem na vysokou cenu neopravitelný, o neodborném zásahu do softwaru přístroje ani nemluvě. Pokud přístroj nefunguje vůbec, nemá ani žádný smysl jej rozebírat a dívat se na pojistku protože pokud je přepálená, má to vždy nějakou příčinu.

Návštěva servisu. Jak ulehčit servisu vyřízení zakázky a vyvarovat se zbytečným překvapením na obou stranách:

  • Velmi důležitá je vzájemná důvěra mezi servisem a zákazníkem. Pokud již k nějakému neúspěšnému amatérskému zásahu do přístroje došlo, je nanejvýš vhodné to při předání do opravy servisu sdělit. Vyhnete se tak naprosto zbytečným nedorozumněním, protože servisní technik při přebírání přístroje píše odhad ceny na základě svých zkušeností dle projevu závady přístroje který mu uvedete a nepočítá při odhadu s tím, že v přístroji objeví zbytečné problémy které tam provedl amatér. Cena je pak zpravidla vyšší což sebou přináší zbytečné dohady o změně ceny. Stejně tak je vhodné sdělit pokud možno všechny závady přístroje a nic nezatajovat, občas se stává že zákazník uvede jednu vadu, například že přístroj nejde vůbec, servis tuto závadu opraví a následně odhalí další vady které musel přístroj prokazatelně vykazovat již delší dobu. Pak opět zbytečně nastává situace že původně byla cena odhadnuta nedostatečně.
  • Je vhodné předávat přístroj do opravy kompletní, to znamená i s ovladačem dálkového ovládání! Věřte že i taková zdánlivá banalita jako je chybějící ovladač může v konečném důsledku cenu opravy zvýšit, pokud servis účtuje hodinovou sazbu za práci. Dnešní přístroje jsou bez ovladače v podstatě neovladatelné, je to stejné jako automobil bez klíčku. Servis zpravidla přijímá programy na jiných kanálech než vy doma, takže potřebuje přístroj naladit. K opravě ale také nutně potřebuje mít k dispozici všechny ostatní funkce a pokud má televizor na lokální klávesnici pouze tlačítka pro přepínání předvoleb a regulaci zvuku, je to stejné jako by neměl nic. V neposlední řadě pomocí ovladače se také provádí různá servisní nastavení přístroje bez kterých nelze opravu provést nebo dokončit, ovladač je proto naprostou nutností. Servis si zpravidla umí poradit některým z programovatelných ovladačů, někdy však hodně času zabere najít správný kód na který bude přístroj uspokojivě reagovat a nemusí to vždy přinést úspěch, jelikož žádný univerzální ovladač nikdy na 100% nenahradí originál. Tento naprosto zbytečně strávený čas vám pochopitelně servis naúčtuje a tím se Vám konečná cena opravy může prodražit.
  • Vykazuje-li přístroj vadu, nepoužívejte jej!. V mnoha případech tak předejdete poškození dalších obvodů a zbytečnému zvýšení ceny za opravu.