Servisy elektroniky v ČR a SR

Dnes je 03. 08. 2021

Záruka a záruční podmínky u satelitního zařízení

Jaké má zákazník záruky v případě že si v prodejně zakoupil satelitní komplet a u jiné - montážní firmy si objedná jeho instalaci:

V tomto případě je zákazník v právním vztahu ke dvěma subjektům:
 • Prodejce: Záruka na zakoupené zařízení bývá dle zákona 24 měsíců. Reklamaci na vadu zařízení uplatňuje zákazník vždy u prodejce, tedy například v prodejně kde satelitní komplet zakoupil. K reklamaci není nutné celé zařízení demontovat, stačí spolu se záručním listem přinést pouze vadný díl (vadný satelitní přijímač, vadný konvertor a podobně).
 • Montážní firma: Odborná firma která provedla instalaci satelitního kompletu zodpovídá pouze za odvedenou práci, v tomto případě za instalaci. Dle §646 občanského zákoníku je záruka na instalaci 6 měsíců. Rozsah možného uplatnění záruky je tedy vůči montážní firmě omezen pouze na provedenou práci. Každá odborná firma se ve vlastním zájmu snaží odvést svou práci poctivě a pokud zařízení pracovalo po instalaci naprosto bez vady, je velmi málo pravděpodobné že případná závada v budoucnu by byla zapříčiněna vadnou instalací.

  Je třeba si uvědomit že v tomto případě byla provedena instalace zařízení které si dodal zákazník sám a montážní servis nemá s jeho kvalitou nic společného. Servis v žádném případě neručí za kvalitu zařízení a komponentů které sám nedodal a nemůže tedy nést ani náklady spojené s jejich vadou. Vyskytne-li se závada a je vyžadována návštěva servisu při které pak bude jako příčina nefunkčnosti zjištěna vada některého dílu, servis zákazníkovi naúčtuje veškeré náklady za cestovné a práci! Reklamaci vadného dílu ( a popřípadě náhradu škody za návštěvu servisu) musí zákazník následně vždy uplatnit v prodejně kde satelitní komplet zakoupil.

  Z výše uvedeného vyplývá že tato varianta je pro zákazníka méně výhodná. Satelitní zařízení je poměrně složité a k jeho instalaci stejně tak jako k určení příčiny případné poruchy je třeba odborný servis. To sebou přináší náklady navíc které zákazník musí zaplatit servisu a následně teprve pak uplatňovat reklamaci u prodejce.

  Záruka v případě kdy zákazník zakoupil celé zařízení včetně jeho instalace u odborné firmy

  V tomto případě je zákazník v právním vztahu pouze s jedním subjektem, s odbornou firmou která zařízení dodala a současně nainstalovala. Zcela tak odpadají starosti a náklady na zjištění vady a jejich následné složité ( a někdy neúspěšné) uplatňování u prodejce, odpadají zbytečné cesty s vadným zařízením k reklamaci na prodejnu a podobně. Případná reklamace pro zákazníka spočívá pouze v jednom telefonátu, odborná firma přijede a přímo na místě a zcela zdarma reklamaci vyřídí.

  Záruka na celé dodané zařízení včetně práce je v tomto případě 24 měsíců. Každá reklamace musí být dle zákona vyřízena ve lhůtě do 30 dnů.


  Všeobecně lze říci, že podmínkou úspěšné reklamace je dodržení záručních podmínek na dané zařízení. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a vady způsobené nesprávným používáním které je v rozporu s návodem k obsluze. Jedná se například o vady sat.přijímače nebo ovladače způsobené vlhkem či zalitím vodou, nadměrným teplem, nárazem, mechanickým poškozením, neodborným zásahem do zařízení atd.. Záruka se nevztahuje také na vady způsobené živelnou událostí jako je například vichřice, přepětím v rozvodné síti nebo úderem blesku apod.

  Záruka se samozřejmě nevztahuje také na nefunkčnost z důvodu chybné obsluhy, například kdy ve snaze naladit nějaký další program si zákazník přepsal v menu přístroje původní nastavení provedené při instalaci. Satelitní zařízení je na obsluhu poměrně složité a při manipulacích v menu přístroje musíme býti zvláště obezřetní. Než zavoláte servis, prostudujte si prosím návod k obsluze. Nefunkčnost zařízení způsobená chybnou obsluhou není považována za závadu, je-li při vyřízení reklamace zjištěno že zařízení je plně funkční ale chyba byla pouze v obsluze přístroje jsou pak účtovány náklady za cestovné a práci.

  Za vadu se také nepovažuje nefunkčnost některého z programů z důvodu změny vysílací frekvence či změny programové nabídky provedené poskytovatelem služeb a dekódovacích karet (Gital nebo Skylink). V době instalace provedl servis naladění všech placených i volných programů aktuálních v době instalace a nemůže nést náklady spojené s případnými změnami ve vysílání v budoucnosti.


  Jak postupovat v případě rozšíření programové nabídky o další program nebo v případě že některý z již naladěných programů přestal fungovat v důsledku změny vysílací frekvence:

  Naladění nového programu je u sat.přijímače poměrně složitou záležitostí. Automatické ladění nelze zpravidla použít jelikož v případě změny vysílací frekvence nemá přijímač tuto frekvenci v paměti a je nutné provést ruční naladění (manual scan). Toto se provádí v menu pro ruční ladění TP (transpondéru) kam zadáte správnou hodnotu vysílací frekvence TP, SR (symbol rate), polaritu a FEC. Pečlivě si nejdříve prostudujte návod k obsluze svého přijímače, v žádném případě prosím nepřepisujte v menu jaké-koliv hodnoty u kterých si nejste jisti co znamenají jelikož by se mohlo stát že přestanou fungovat již naladěné stanice. Nevíte-li si s tímto úkonem rady, naladění nových stanic nebo přeladění stávajících stanic na novou frekvenci je lépe svěřit servisu.